Bewegen & Fit

Gezelligheid

Er-op-uit

Cursussen

Zelf organiseren

SWO servicepas

Er is een nieuwe nieuwsbrief uit met de volgende artikelen:

  • Nieuwe woonvormen voor senioren
  • Lintje voor Dick van Weelden
  • SWO is toeslagenpunt
  • Zomer infomarkt nieuwe stijl
  • Klachten over collectief vervoer
  • Verslag uitstapjes
  • Vrijwillige netwerkcoach
  • Wie is de vrijwillige netwerkcoach?
  • Onderzoek naar woonbehoeften senioren

Open de nieuwsbrief hier in PDF.

Veel leesplezier,

 

De redactie

X