Bewegen & Fit

Gezelligheid

Er-op-uit

Cursussen

Zelf organiseren

SWO servicepas

SWO gaat starten met een nieuw project “de vrijwillige netwerkcoach”

Waarom een vrijwillige netwerkcoach?
Mensen met weinig sociale contacten ervaren vaak meer eenzaamheid. De kwaliteit van bestaan verbetert aanzienlijk als de kring om iemand heen vergroot of versterkt.
Een netwerkcoach helpt iemand die zijn sociale netwerk wil vergroten of versterken. Samen werk je aan meer sociale contacten, activiteiten of hulp uit de omgeving. Het uitgangspunt is de wens van degene waarmee je aan de slag gaat: de mantelzorger, chronisch zieke of iemand die eenzaamheid ervaart.

Wat doet de netwerkcoach
• Brengt samen in kaart wat iemand wil bereiken
• Coacht, motiveert en activeert
• Doet net iets meer dan coachen als dat nodig is.
• Vindt het leuk om vanuit mogelijkheden en wensen van een persoon te werken.
• Gaat uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt
• Kent de grenzen van het coachen, is geen hulpverlener
• Coacht op basis van de methode “Natuurlijk, een netwerkcoach”
• Spreekt tweewekelijks een dagdeel af voor ongeveer een jaar

Interesse om netwerkcoach te worden?

Kijk op de pagina vacatures voor de volledige omschrijving van de vacature!

X