Bewegen & Fit

Gezelligheid

Er-op-uit

Cursussen

Zelf organiseren

SWO servicepas

Neemt u deel aan een activiteit, of maakt u gebruik van één of meerdere diensten van de SWO? Dan willen wij u graag vragen om ons clienttevredenheidonderzoek in te vullen. Uw mening helpt ons te beoordelen wat we beter kunnen doen en hoe tevreden of ontevreden clienten en deelnemers zijn met de SWO.

We horen het graag.

Algemeen tevredenheidsonderzoek SWO

X